0

Kiếm thức sản phẩm

Thiết bị phân phối điện năng- PDU là gì?

Thiết bị phân phối điện năng- PDU là gì?

PDU là một thiết bị phân phối năng lượng điện được thiết kế để phù hợp với một  server rack ngang hoặc thẳng đứng. Ổ cắm rack được dùng để kiểm soát năng lượng điện trong một trung tâm dữ liệu.

08/12/2016 0